Trhová stratégia

Podpora a úplná ochrana distribučných partnerov

E-Lite Semiconductor, Inc. verí, že zdravý, stabilný a dlhodobý rast spoločnosti pochádza z dobre zavedenej a udržiavanej distribučnej siete.E-Lite sa zaviazal k skutočnému partnerstvu, obojstranne výhodnej spolupráci s našimi kanálovými partnermi.

Firemná filozofia

Vnútorne

Zamestnanci sú skutočným pokladom spoločnosti, ktorí sa starajú o blaho zamestnanca, zamestnanec sa bude sám riadiť, aby sa postaral o blaho spoločnosti.

Vonkajšie

Obchodná integrita a obojstranne výhodné partnerstvo je základom prosperity spoločnosti, podpora a zdieľanie zisku s dlhodobými partnermi by zabezpečilo trvalo udržateľný zdravý rast spoločnosti.

Nechajte svoju správu: